คลังเก็บหมวดหมู่: ธุรกิจ

เพิ่มรายได้เกษตรกร! บอร์ด BCG ฝันพลิกโฉม “ทุ่งกุลาร้องไห้”

“ประยุทธ์” เคาะกลางบอร์ด BCG จัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ BCG

ธุรกิจ ทุ่งกุลาร้องไห้เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในการทำการเกษตรสมัยใหม่ พร้อม ให้สำนักงบประมาณจัดงบ 711 ล้านบาท สนับสนุน 3 สาขาโมเดลเศรษฐกิจ BCG

ธุรกิจ ทุ่งกุลา

 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) และได้เห็นชอบเคาะมาตรการสนับสนุนการขับเคลื่อน 3 สาขายุทธศาสตร์ โดยให้สำนักงบประมาณจัดหางบให้รวมวงเงิน 711.79 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.สาขายาและวัคซีน 661.79 ล้านบาท เพื่อการจัดตั้งศูนย์แปลผลข้อมูลพันธุกรรมสำหรับการแพทย์แม่นยำในโรคมะเร็ง และศูนย์แปลผลข้อมูลพันธุกรรมสำหรับการแพทย์แม่นยำในโรคหายากและโรควินิจฉัยยาก ที่คาดว่าจะมีคนไทยกว่า 4 ล้านคน มีโอกาสได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว และส่งเสริมการจัดตั้งโรงงานผลิตวัตถุดิบทางยา (Active Pharmaceutical Ingredient, API) ครั้งแรกของประเทศ เพื่อความมั่นคงทางด้านสุขภาพ การจัดตั้งโรงงานดังกล่าวคาดว่าจะใช้เงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในรูปแบบการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดย บริษัท อินโนบิก (เอเชีย) จำกัด องค์การเภสัชกรรม และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

2.สาขาเกษตร 50 ล้านบาท เพื่อการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการผลิต Autogenous Vaccine ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการผลิตวัคซีนใช้ป้องกัน โรคระบาดที่สำคัญในฟาร์ม เสริมการดำเนินงานของราชบุรี Sandbox ในการจัดการโรคระบาดในสุกร และมอบให้ทุกหน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูลตลอด Supply Chain เปิดเผยข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ สู่เกษตรสมัยใหม่ด้วยการใช้คลังข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร ผลิตได้ตรงเป้า ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่างๆ ด้วยการวางแผนรับมือได้ล่วงหน้า

3.สาขานวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ให้กระทรวงการคลังหาแนวทางลดอุปสรรคทางภาษี เพื่อสนับสนุนการร่วมลงทุนระหว่างบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท Braskem ซึ่งเป็นผู้ผลิตโพลิเมอร์ชีวภาพรายใหญ่ที่สุดในโลก จัดตั้งโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพพอลิเอทิลีน (Bio-PE) มูลค่า 20,000 ล้านบาท กำลังการผลิต 200,000 ตัน/ปี ใช้เอทานอล 450 ล้านลิตร/ปี โดยทุกตันของ Bio-PE ที่ผลิตปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ต่ำกว่าปิโตรเลียม 5 เท่า

“ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ BCG ทุ่งกุลาร้องไห้ ที่ครอบคลุมพื้นที่ 13 อำเภอ 5 จังหวัดคือ ศรีสะเกษ มหาสารคาม สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ยโสธร เพื่อให้ทำการศึกษาการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน. ) ไปช่วยเติมเต็มความรู้ ปรับ เปลี่ยนระบบการผลิตไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ในการทำการเกษตรสมัยใหม่ ขยายผลจากเกษตรกรที่ได้ประโยชน์ไปแล้วมากกว่า 5,000 ราย และให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสนับสนุนการใช้สัญลักษณ์ T-Mark (Thailand Trust Mark) สำหรับผู้ประกอบการ BCG และกลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อมเพื่อสนับสนุนการขยายตลาดให้กับผู้ประกอบการ BCG”